In unserer Klinik bieten wir Diagnose- und Behandlung aller Bereiche des Auges an, wie z. B. Lidästhetik, Augenbrauenästhetik und Augenlaserchirurgie.

Üst Göz Kapağı Sarkıklığı Estetiği

Blefaroşalazis; üst göz kapağı cildinde gevşeklik ve sarkmalarla karakterizedir.

Detaylar

Pitozis - Üst Göz Kapağı Düşüklüğü

Doğuştan veya edinsel üst göz kapağının düşüklüğüdür. Pitozisli olgularda kapak aralığının 9 mm nin altında olduğu izlenir.

Detaylar


Göz Torbası ve Bademgöz Estetiği

Göz kapaklarının aynı düzlemde hareketini sağlayan, kapak serbest kenarlarının bitiminden başlayan, iç ve dış kantal ligamanlar vardır.

Detaylar

Göz Kapaklarının Kapanmaması - Lagoftalmus

Göz kapaklarının en önemli görevi uykuda gözü kapatmaktır.

Detaylar


Kaş Düşüklüğü Estetiği

Üst göz kapağı sarkmalarında (blefaroşalazis) olduğu gibi zamanla yer çekimine yenik düşen kaşlar da aşağı düşebilmektedir.

Detaylar

Göz Kapağı Şekil Bozukluğu Estetiği

Göz kapağının şekil bozuklukları; göz kapaklarının içe dönük hali entropium, dışa dönük hali ektropium olarak adlandırılır.

Detaylar


Göz Kapağı Tümörleri

Vücudun her yerinde olduğu gibi göz kapaklarında da tümöral gelişimler olabilmektedir.

Detaylar

Kirpik Hastalıkları

İki farklı kirpik hastalığı (şekil bozukluğu) vardır.Distikiazis; birden fazla sıralı kirpik çıkmasıdır.

Detaylar


Göz Kapağı ve Orbita Yaralanmaları

Vücudun her yerinde olduğu gibi göz kapakları, göz ve orbitada  da  travma sonuçları  izlenebilmektedir.

Detaylar

Graves Hastalığı

Tiroid bezine karşı gelişen otoantikorlar göz küresi dışındaki tüm orbita içeriğini hedef organ olarak seçerek inflamasyonu başlatır.

Detaylar


Gözün Boşaltılması

Göz içeriğinin boşaltılması evisserasyon, göz küresinin çıkartılması enükleasyon olarak tanımlanmıştır.

Detaylar

Göz Yaşı Akması - Epifora

Göz yaşı içeriğinde; besin maddeleri, oksijen, büyüme faktörleri, biyolojik koruma etkenleri gibi kornea için oldukça önemli bileşenler bulunmaktadır.

Detaylar


Bebeklerde Göz Yaşı Akması

Doğumda göz yaşı drenaj yolunun en son durağı olan nazolakrimal kanalın ucu bir membranla kapalıdır.

Detaylar

Göz Kuruluğu

Göz yaşı, kornea ve konjonktiva gibi gözün yüzeyel katmanları için hayatidir.

Detaylar


Katarakt

Dünyada önlenebilir körlük nedenlerinin başında katarakt gelmektedir.

Detaylar

Karasu Hastalığı - Glokom

Göz küresi yaklaşık 6ml’lik bir hacme sahiptir.

Detaylar


Sarı Nokta Hastalığı

Senil(yaşa bağlı) makula dejeresansı ileri yaşta önlenebilir körlük nedenlerinin ilk sıralarındadır.

Detaylar

Göz Kayması - Şaşılık

Gözlerimiz görüntü alıcı birer kamera gibidir.

Detaylar


Diyabet ve Göz

Şeker hastalığı günümüzde gerek dünyada gerek se ülkemizde en sık görülen endokrin hastalıktır.

Detaylar

Üveitler

Dünyada önlenebilir körlük sebepleri içinde 3.sırada üveitler gelmektedir.

Detaylar


Kornea Lazer

Lazer; Light Amplificationby Stimülatet Emission of Radiation kısaltması yani uyarlanmış ışınma ile ışığın güçlendirilmesi demektir. 

Detaylar