Göz Kayması-Şaşılık-Strabismus
Aralık 18, 2022
Katarakt
Aralık 18, 2022

Gözün Boşaltılması - Çıkarılması

Göz içeriğinin boşaltılması evisserasyon, göz küresinin çıkartılması enükleasyon olarak tanımlanmıştır.

Görsel-1: Enükleasyon ve evisserasyon

 

Evisserasyon / Göz İçinin Boşaltılması

Evisserasyon  endikasyonu  alan hastalar görmeyen görme ihtimali olmayan çoğu perforan (delici göz yaralanması) yaralanması olan hastalardır. Bu hastaların bir kısmı görmeyen gözlerinde  dizginlenemeyen  göz içi basıncı nedeniyle ağrısı olan hastalardır.

 

Görsel-2: Evisserasyon

 

Bir kısmı da küçülen (fitizis bulbi) göz küresi nedeniyle ağrısı olan hastalardır. Glokom nedeniyle görmesini kaybeden hastalar da bu gruba dahil olmaktadır.

Göz İçi Nasıl Boşaltılır?

Evisserasyon ameliyatı  genel anestezi altında olmalıdır. Ameliyatta kornea çıkartıldıktan sonra uveal dokular temizlenip skleral boşluğa sfer  (soket) konularak yapılmaktadır. Böylelikle hasta ağrıdan kurtulmakta ve protez göz takabilecek hale gelmektedir. Operasyon  60-75 dk sürmektedir. Tam iyileşme yaklaşık 2-3 ayı bulmaktadır. Protez takılması için 3 ay beklenilmesi gerekir.

Gözün Çıkartılması / Enükleasyon

Enükleasyon göz küresinin tümüyle çıkartılmasıdır. Enükleasyon çoğu zaman göz içi tümörleri nedeniyle yapılır. Tümör yayılımı olmaması amaçlanır. Göz kaslarının bu işlemde korunması önemlidir.

 

Görsel-3: Enükleasyon

 

Enükleasyonu takiben çıkartılan göz küresinin yerine soket adı verilen bir materyalin konması gerekir. Bu sokete göz kaslarının da dikilmesi gerekmektedir. Eğer bu yapılmazsa daha sonra kullanılacak protez göz hareketsiz kalır. Ameliyat  genel  anestezi altında 90-120 dk sürer. Yaklaşık 2-3 ayda tam iyileşme sağlanabilir. Nadiren ileri dönemlerde sokette çekilme (soket kontraksiyonu) ile göz küçülmüş gibi bir algıya yol açabilir. Bazı olgularda soket yerine deri-yağ dokusu (dermofat greft) da konulabilir.

Gözün Boşaltılması veya Çıkarılmasında Hekim Tercihi Ne Olmalıdır?

Evisserasyon da Enükleasyon da özellikli ameliyatlardır. Protez göz kullanım sürecini direkt etkileyen bir durumdur. Bu süreçte sıkıntı yaşamamak için ön cerrahi prosedürlerin başarılı geçmesi çok önemlidir. Bu nedenle cerrah seçiminin, oküloplastik cerrah olmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.

Gözün Boşaltılması
profdrtamerdemir.com adresinde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değil bilgilendirme niteliğindedir. Ayrıca çerezler ve KVKK ile ilgili bilgilendirmeye KVKK Detay kısmından ulaşabilirsiniz. Lütfen şartları kabul ettiğinize dair beyanı onaylayın.
KVKK Detay