Göz Kapağı ve Orbita Yaralanmaları
Aralık 18, 2022

Günümüzde Lazer Göz Operasyonu yaygın olarak uygulanmaktadır. Lazer; Light Amplificationby Stimülatet Emission of Radiation kısaltması yani uyarlanmış ışınma ile ışığın güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Tıpta, endüstüride, eğlence sektöründe, iletişimde,  metorolojide ve savunma sanayi gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

İçindekiler

 1. Kornea Lazer
  1. Gözde Lazer Kullanım Alanları
  2. Refraktif Amaçlı Neden Lazer?
  3. Lazer ile Hangi Kırma Kusurlarını Düzeltilebiliriz?
  4. Kimlere PRK/LASİK /EPİLASİK Yapılır?
  5. Hangi Hastalar Refraktif Lazer İşlemine Uygun Değildir?
  6. Kornea Lazer İşlemi Sonrası Hangi Sorunlar İle Karşılaşılabilirsiniz?
  7. Kornea Lazer Cerrahisi Kriterlerine Uymayan Hastalıklar
  8. Kornea Lazer Ameliyatı Kararı Nasıl Verilmelidir?
  9. Kornea Lazer Göz Operasyonu Sonrası Takip

Gözde Lazer Kullanım Alanları

Lazerler günümüzde göz hastalıklarının tanı ve tedavisinin her aşamasında kullanabilmekteyiz. Tanı amaçlı Optik kohorens tomografi OCT Tarayıcı Lazer oftolmoskopi, Mikroperimetri, Wavefront analiz, Konfokal mikroskopide de kullanım alanları içindedir. Tedavi amaçlı retina fotokoagülasyonunda 1970’den bu yana kullanılmaktadır. Yine aynı yıllarda glokom hastalarında Argon lazertrabüküloplasti ve İridektomi amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde ND-YAG Lazer PASGAL Lazer Trabeküloplasti de kullanılmaktadır. 1979 itibariyle katarak hastalıklarının arka kapsül kesafetlerinde ND-YAG Lazer kullanılmaya başlamıştır. 2009’dan bu yana ise femtosaniye Lazer ile ön kapsülotomi yapılır hale gelmiştir. 1980’den bu yana Korneada rekraktif amaçlı Excimer Lazer kullanılmaya başlamıştır.

Refraktif Amaçlı Neden Lazer?

Kornea optik refraksiyonda oldukça güçlü kırıcılığı olan bir lens gibidir.  Rekraktif gücün değişiminde oldukça önemlidir. Korneanın kırıcılığındaki değişim gözün total refraktif değişimine yol açacaktır. Yapılan işlem Lazer assisted in situ Keratomileusis LASİK İşlemidir. LASİK işlemi öncesi korneal flebin oluştutulmasında 1998’den beri femtosoniye lazer ile korneal flep kesisi de yapılmaktadır. Ultra hızlı Lazerle de exicimer lazere gerek kalmadan stroma içinden lentikül çıkartarak refaktif düzeltmeyi yapmaktadır. Bu işleme küçük kesiden lentikül çıkartılması anlamına gelen SMİLE adı verilmektedir.

Lazer Operasyonu
Lazer Göz Operasyonu


Excimer Lazer ile aslında kornea stroması buharlaştırılmaktadır. Uygulanan enerji ile kornea protein moleküllerini bir arada tutan bağlar parçalanmaktadır. Böylelikle moloküller serbestleşmekte ve buharlaşmaktadır. Yani fotoablosyon oluşmaktadır. Bir başka deyişle Lazer ışığıyla ile kornea törpülenmektedir. Her bir lazer atımında 0.25 mikronluk ablasyon oluşmaktadır. Bu durum çevre dokulara minimal termal hasar oluşturur. Ancak çevre dokulara hasar vermez.

Lazer ile Hangi Kırma Kusurlarını Düzeltilebiliriz?
 • -12.00 -14.00 Dioptiye kadar miyopisi olan hastalar,
 • +5/+6 Dioptiriye kadar hipermetropisi olan hastalar,
 • 5 Dioptrirye kadar astigmatizması olan hastalara refraktif lazer işlemi yapılabilmektedir.
Kimlere PRK/LASİK /EPİLASİK Yapabiliriz?

Hastanın rekraktif durumu, stabilitesi, refraksiyonu derecesi, astigmat değerleri belirlenerek hastanın amacı ve beklentileri doğrultusunda hastaya uygun refraktif işlem belirlenmelidir. Hastanın yaşı çok önemlidir. 18 yaşından büyük,  son bir iki yıldır stabil refraksiyon kusuru olan kişiler bu işlemlere uygundur. Orta ve yüksek dioptirili olanlarda yirmili yaşların ortasına kadar beklenmelidir. 40 yaşın üstünde yakın etkisi detaylı bir şekilde hastalara anlatılmalıdır. Hastalarımıza ihtiyaç halinde gözlük, kontakt lens veya yakın için optik gereçler öneriyoruz.

Hangi Hastalar Refraktif Lazer İşlemine Uygun Değildir?

Şiddetli kuru göz olması, göz kapak bozuklukları, nörotrofik keratiti olanlar, kontrol altına alınamayan glokomlar, son 6 ay içinde herpes kreatiti geçirenler, korneal ektazili, keratokunus, pellusid marjinal dejenarasyon, kerotoglobus, yüksek düzensiz astigmatı olanlar, üveit hastaları,  diyabetik retinopatisi olanlar, ilerleyici retina hastalıkları, kataraktı olan hastalarda kornea lazer işlemi yapılamaz. Ayrıca otoimmün hastalığı olanlar, kollajen vasküler hastalıklar,  immün yetmezlik sendromlular, HİV’li hastalar, anormal yara iyileşmesi olan hastalarda da kornea lazer işlemi uygun değildir.

Kornea Lazer İşlemi Sonrası Hangi Sorunlar İle Karşılaşabilirsiniz?

Korneadan kaldırılan flepler kopabilir, bu durumda mutlaka yerine yerleştirilmesi gerekir. Aksi halde düzensiz astigmahizma gelişecektir. Ek olarak yarım kalmış flep kesisi, düğme deliği flep, flep kayması, flep kırışıklığı yaşanabilir. Bazı hastalarda flep altında ara yüzey debrisler kalabilir. Epitelyal içe büyümeler olabilir. Bunların dışında diffüz lameller keratit( DLK), enfeksiyöz keratit, epilel defektleri, koreneal bulanıklık, flep ara yüzünde sıvı birikimi, regresyon, yetersiz düzelme ve aşırı düzelmeler olabilir.

Kornea Lazer Cerrahisi Kriterlerine Uymayan Hastalıklar
 • Ektatik korneal hastalıklar Kretakonus vs.,
 • Aktif Korneal patolojiler,
 • Kuru göz,
 • İnce kornealar (470 mikron altı),
 • Glokom,
 • Bleforofimozis,
 • Tek gözlü hastalar,
 • Geniş pupillası olanlar,
 • Sistemik ve retinal vasküler hastalığı olanlar,
 • Otoimmün hastalıklar,
 • Hamilelik.
Kornea Lazer Ameliyatı Kararı Nasıl Verilmelidir?

Refraktif lazer işlemine karar vermeden önce; hastalar beklentilerini, işlem sonrası karşılaşılması muhtemel sorunları bilmesi gerekir. Her uygulamada olduğu gibi refraktif lazer işleminde de her zaman mükemmel sonuçlar elde edilemeyebilir. Hastalar süreçte değişik boyutlarda sıkıntıların da yaşanabileceğini unutmamalıdır. Amaç hastaların gözlük kullanımına son vermektir. Hastaların çok büyük bir çoğunluğu kornea lazer işleminden memnun olmaktadır.

Kornea Lazer Göz Operasyonu Sonrası Takip

Öncelikle hekimin hastanın lazer işlemine uygun olup olmadığını belirlemesi gerekir. Uygunluk arz eden hastalara işlem ve sonrası detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Hastalarımızın ne tür bir lazer işlemine gereksinimi olduğu belirlendikten sonra hastalarımızın verilerini cihaza yüklüyoruz. Ameliyat süresi 10-15 dk’dır. Yapılan işlem türüne göre değişkenlik göstermekle birlikte genelde hastalarımızın 1 gün gözlerini kapalı tutmasını öneriyoruz. Antibiyotikli damlalar ve suni gözyaşı damlaları uygulanır. En önemli husus aralıklı kontrollerde yara iyileşme hızının kontrollüdür. Kortizon içerikli damlaların kullanımı ve doz ayarlaması yara iyileşme hızını kontrol etmek, düzenlemek içindir. Lazer ameliyatının yapılması kalıcı, gözlüksüz iyi görme için yeterli değildir. Ve ameliyat kadar neredeyse önemli olan kontroller ve bu kontrollerde yara iyileşme cevabının kontrol edilmesidir.

Sık Sorulan Sorular

Günümüzda kornea lazer ile hangi kırma kusurlarını düzeltebiliyoruz?

Kornea lazer; -12.00 -14.00 Dioptiye kadar miyopisi olan hastalar. +5/+6 Dioptiriye kadar hipermetropisi olan hastalar. Lazer göz operasyonu 5 Dioptrirye kadar astigmatizması olan hastaların kırma kusurlarını düzeltebiliriz.

Diğer göz hastalıkları ve tedavi yöntemlerimizi görmek için tıklayınız.

Lazer Göz Operasyonu – Kornea Lazer
profdrtamerdemir.com adresinde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değil bilgilendirme niteliğindedir. Ayrıca çerezler ve KVKK ile ilgili bilgilendirmeye KVKK Detay kısmından ulaşabilirsiniz. Lütfen şartları kabul ettiğinize dair beyanı onaylayın.
KVKK Detay