Üst Göz Kapağı Estetiği
Aralık 18, 2022
Pitozis-Göz Kapağı Düşüklüğü
Aralık 18, 2022

Tiroid Oftalmopati-Graves Hastalığı otoimmün bir hastalıktır. Tiroid bezine karşı gelişen otoantikorlar göz küresi dışındaki tüm orbita içeriğini hedef organ olarak seçerek inflamasyonu başlatır. Yanlış hedef organın sebebi, benzer antijenik yapıdır. Hastaların birçoğu 40 yaş üzeri kadın hastalardır. Tiroid hormonları genelde yüksek olmakla birlikte normal hatta düşük dahi olduğu gözlemlenir.

İçindekiler

  1. Tiroid Oftalmopati – Graves Hastalığı Nedir?
    1. Tiroid Oftalmopati Hastalığı Nasıl Bir Süreç İzler?
    2. Tiroid Oftalmopati Hastalığının Tedavisinde Neler Yapılır?
    3. Tiroid Oftalmopati Hastaları Hangi Hekimlerin Kontrolünde Olmak Zorundadır?

Tiroid Oftalmopati Hastalığı Nasıl Bir Süreç İzler?

Hastalık ara alevlenmelerle yaklaşık 3 yıl sürer. Alevli dönemde (yumuşak doku tutulum dönemi)  hastaların gözü kızarık ve ağrılıdır. Bu dönemde suni gözyaşı uygulaması hastaları oldukça rahatlatır.

Tiroid Oftalmopati - Graves Hastalığı
Tiroid Oftalmopati – Graves Hastalığı

Bir takım nedenlerle hastaların yaklaşık yarısında üst göz kapağı çekilmeleri (retraksiyonları) olur. Bu durumda hastaların tiroid hormonlarının normal seviyeye getirilmesi çok önemlidir. Hormon seviyesi, 6 ay normal seyretmesine rağmen retraksiyon devam ederse, cerrahi planlamak gerekir. Orbita içeriğinde; hücresel çoğalma ve hücre boyutlarında artışla göz küresi öne doğru (egzoftalmus) itilir.

graves hastaligi
Graves Hastalığı

Bu durum hastalarda ciddi kozmetik sıkıntı oluşturur. Ayrıca hastalarda egzoftalmus artarsa göz kapaklarının kapanması da zorlaşır, açıkta kalmaya bağlı kornea kuruması olur.

Tiroid Oftalmopati Hastalığının Tedavisinde Neler Yapılır?

Egzoftalmuslu hastalarda steroidler, immünosüpresifler, immünomodilanlar kullanılabilir,fayda sağlanamayan hastalarda radyoterapi yapılabilir. Bunlarla sonuç alınamayan olgularda orbita duvarlarının yontulması (dekompresyon cerrahisi) gerekir. Hastalarda göz kaslarının tutulumuna bağlı şaşılık ve çift görme şikayeti de olabilmektedir. Karşıya bakışta ve okuma pozisyonunda çift görme varsa mutlaka kas cerrahisi yapılmalıdır. Çok nadiren de olsa bazen ilerleyici görme kayıpları da olabilmektedir. Bu durumda da orbita içeriğini rahatlatmak amaçlı dekompresyon ameliyatı yapmak gerekir.

Tiroid Oftalmopati Hastaları Hangi Hekimlerin Kontrolünde Olmak Zorundadır?

Graves oftalmopati göz sağlığı için çok önemli bir hastalıktır. Yerinde müdahalelerle kötü sonuçların önü alabiliriz. Hastalara mutlaka farklı disiplinlerin ortak yaklaşımı (multidisipliner yaklaşım) gerekir . Sürecin yönetimi iyi yapılırsa kalıcı hiçbir sorunla karşılaşılmaz. Gerek göz kapakları, gerek göz yüzeyi, gerek orbita içeriği, gerekse de göz kaslarına müdahaleler gerekebileceği için bu hastaların oküloplastik cerrahi tarafından takibi ve hormon değişiklikleri içinde endokrinoloji takiplerine ihtiyaç vardır.

Sık Sorulan Sorular

Graves hastalığı nedir?

Tiroid oftalmopati otoimmün bir hastalıktır. Tiroid bezine karşı gelişen otoantikorlar göz küresi dışındaki tüm orbita içeriğini hedef organ olarak seçerek inflamasyonu başlatır. Yanlış hedef organın sebebi, benzer antijenik yapıdır. Hastaların birçoğu 40 yaş üzeri kadın hastalardır.

Diğer göz hastalığı ve tedavi yöntemleri için tıklayınız.

Tiroid Oftalmopati – Graves Hastalığı
profdrtamerdemir.com adresinde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değil bilgilendirme niteliğindedir. Ayrıca çerezler ve KVKK ile ilgili bilgilendirmeye KVKK Detay kısmından ulaşabilirsiniz. Lütfen şartları kabul ettiğinize dair beyanı onaylayın.
KVKK Detay