Katarakt
Aralık 18, 2022
Sarı Nokta Hastalığı
Aralık 18, 2022

Üveitler Nedir?

Dünyada önlenebilir körlük sebepleri içinde 3. sırada üveitler gelmektedir. Uveal dokular göz rengini oluşturan iris, göz içi sıvısını (humor aköz) salgılayan siliyer cisim, retinanın damarsal yatağı koroi’den (koryokapillaris) oluşur. Bu dokuların inflamasyonuna üveit denilmektedir. Bu nedenle üveitler göz içi inflamasyonlardır. 

Üveit Neden Oluşur?

İnflamasyon nedenleri, enfeksiyöz ya da non enfeksiyöz olabilir. Enfeksiyöz nedenler; bakteri, virüs, mantar ya da parazitleridir. Nonenfeksiyöz nedenler ise; otoimmun hastalıklar, romatizmal hastalıklar, bağdokusu hastalıkları, vaskülitler, sendromik durumlar, paroneoplastik durumlar gibi bir çok inflamatuar hastalıklardır.

Görsel-1: Normal göz ve üveit

 

İnflamasyonun yerine göre ön, orta, arka ve pan ( gözün tümü)  üveitler olarak ayrılır.

Ön Üveitler

Ön üveitlerde; ışıkla uyarılan ağrı (fotofobi), görme azlığı (ön kornea hücreleri nedeniyle) ve kırmızı göz (siliye nejeksiyon) şikayetleri vardır. Hastaların muayesinde ön kamara hücreleri, iris lens ön kapsülü ortasında yapışıklıklar (sineşiler), irisde atrofiler, lensde arkasubkapsüler katarakt, korneada hücre yığınları (keratik presipitatlar), retinada nadiren kistoid maküler ödem, sekonder glokom, bant keratopotiler gelişebilir. Tedavi topikal steroidler ve sikloplejik ajanlar (siliyer kası felç eden ilaçlar) kullanılmaktadır.

Orta Üveitler

Orta üveitlerde;  hastalarda uçuşan cisim şikayetleri, görme azlığı ve hafif düzeyli ön üveit şikayetleri olabilir. Orta üveitlerin en sık nedeni Multıbl Skleroz (MS) dur. Bunun dışında toksoplazma, tüberküloz, lepra, sarkoidoz, kedi tırmığı, sifiliz gibi bir çok klinik durum olabilmektedir. Enfeksiyöz orjinlilerde etkene dönük tedavi, nonenfeksiyözlerde subtenon streoid enjeksiyonu ya da sistematik steroid tedavisi yapılır.

Arka Üveitler

Arka üveitlerde; hastalarda öncelikle şikayet görme azlığıdır. Ayrıca uçuşan cisimler şikayetler arasındadır. Gözde ağrı ve kızarıklık yoktur. Retinit, papillit, vaskülit retina granülomu, optik disk granülomu, arter ven tıkanıkları kanamaları, retinal aksudalar her türlü dekolman izlenebilir. Sık tekrarlayan arka üveitlerde zaman içinde retina hassasiyeti kaybolur, optik diskte atrofi, hayalet damar görünümleri ile hastalar görmelerini kaybeder.

Üveitin Tedavisi Var Mı?

Tedavi enfeksiyöz ise etkene dönüktür. Non enfeksiyöz ise sistemik streoidler göz arkasına stereoid enjeksiyonu, imminosupresif ilaçlar, imminomodülan ilaçlar (siklosparin A), interferonlar, anti vegef ilaçlar tercih edilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Kısaca üveit nedir?
Uveal dokular göz rengini oluşturan iris, göz içi sıvısını ( humor aköz) salgılayan siliyer cisim, retinanın damarsal yatağı koroi’den ( koryokapillaris) oluşur. Bu dokuların inflamasyonuna üveit denilmektedir.
Üveitler
profdrtamerdemir.com adresinde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değil bilgilendirme niteliğindedir. Ayrıca çerezler ve KVKK ile ilgili bilgilendirmeye KVKK Detay kısmından ulaşabilirsiniz. Lütfen şartları kabul ettiğinize dair beyanı onaylayın.
KVKK Detay